PRIME AVIATION

Корпоративтік басқару

Этика, құндылықтар және тұрақты даму

Авиация жоғары деңгейде реттелетін сала болып табылады және Prime Aviation компанияның мақсаттарына жету үшін өзін-өзі реттейтін жүйе ретінде әрекет етуге көмектесетін көптеген саясаттар, процедуралар және принциптерді енгізді.

Компания акционерлері, басқару тобы, директорлар кеңесі және барлық басқа негізгі мүдделі тараптар арасында нақты іскерлік қарым-қатынас орнатылған.

Корпоративтік басқарудың негізгі принциптері:

  • Есеп беруге міндеттілік;
  • Ашықтық;
  • Әділдік;
  • Жауапкершілік;
  • Адалдық.

Prime Aviation барлық қызметкерлердің кемсітушілік пен қудалаусыз іскерлік ортада жұмыс істеуге құқығы бар деген жалпы принциптерді қолдайтын корпоративтік этика мен құндылықтарға деген өзіндік көзқарасты ұстанады. Компания қызметкерлерді іріктеу және қызмет бабында жоғарылату кезінде тең мүмкіндіктер қағидаттарын ұстанады.

Компанияның барлық қызметкерлерінің кәсіби біліктілігі, жеке қабілеттері, дағдылары мен жетістіктеріне негізделетін жеңілдіктер мен сыйақыларға тең құқықтары бар. Prime Aviation компаниясының барлық қызметкерлері кәсіби біліктілігіне, жеке қабілетіне, шеберлігіне және жетістіктеріне негізделген жеңілдіктер мен сыйақыларға тең құқылы.

Компанияның барлық қызметі күнделікті ішкі тәуекелдерді басқару және бағалау тәртібі арқылы саясаттар мен процедуралармен реттеледі. Компанияның барлық маңызды шешімдері Директорлар кеңесі мүшелерінің міндетті мақұлдауымен қабылданады.

Компания қызметкерлері жұмысынын бағалаудың жылдық жоспарына KPI бағалауы енгізілді және барлық негізгі тиімділік көрсеткіштері компанияның әрбір жеке функциясына тағайындалады. Барлық KPI көрсеткіштері ұзақ мерзімді құнды құруға бағытталған және оның иесінің лауазымдық сипаттамасына енгізілген.

Prime Aviation әр түрлі реттеуші органдардың ішкі және сыртқы аудиттерін, соның ішінде қаржылық есептіліктің жылдық аудитінен өтеді.

Компания ұжымдық іс-шараларды, соның ішінде қызметкерлер арасындағы жұмыс қарым-қатынасына оң әсер ететін жаңа жылдық кештерді өткізеді.